Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep. The only way to retain love is to give it away.
Elbert Hubbard

Phuongminh
Tran Thi Minh Phuong Ngủ rồi
Tên/Họ:
Chia sẻ Google +1 Tiếng riu ríu
Tran Thi Minh Phuong , 33
Giới tính:
Nữ giới
Loại quan hệ:
cho mối quan hệ dài hạn nghiêm trọng
Đất nước:
Viet Nam Việt Nam
Con giáp:
Thiên Bình
Về tôi:

i’m a kindly and comely person, i really love to travel and love animals. I want to have a simple life, enjoy and share eveything with my lover

Thân hình:
Trung bình cộng
Sở thích:
Du lịch/Tham quan
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Tìm kiếm một:
Nam giới
Phổ biến:
1.000
Tài khoản
[Thêm vào danh sách bạn bè]
[Gửi tin nhắn cá nhân]Chia sẻ trong các mạng xã hội