He who loves 50 people has 50 woes; he who loves no one has no woes.
Buddha


Không tìm thấyChia sẻ trong các mạng xã hội

Facebook WhatsApp Google+ Twitter Gmail Telegram ВКонтакте Linkedin